Magyar English
Projekt Makó Gyula Orosháza-Gyopárosfürdő Buziás Mennyháza

A programról

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a korábbi INTERREG III.A. (Magyarország) és Phare CBC (Románia) 2004 programok folytatásaként a 2007-2013 programozási időszakban kerül megvalósításra közös intézményrendszer és közös pénzügyi keretek alkalmazásával, a  két ország szomszédos határvonalán.

Az út a magyar - román határmenti területek közös gazdasági és társadalmi integrációja előtt, 2007. december 21-én nyílt meg,  amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a program megvalósítását szabályozó programdokumentumot. A hét éves időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre.

Az új programidőszak jelentősebb jellegzetességei a következők:

A programban meghatározott prioritások a fejlesztési lehetőségek széles skáláját biztosítják a programterületen. A 2 prioritás: az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben.

További információ: http://www.huro-cbc.eu/hu/a_programrol

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.